FAKÜLTE DERGİMİZ

 

Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi
Maltepe-FEF
“İnsan ve Toplum Bilimlerinde Yeni Eğilimler” temalı 20. Yıl Özel Sayısı
Çağrı Metni

Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin yılda iki kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli, akademik dergisi Maltepe FEF, Maltepe Üniversitesi’nin kuruluşunun 20. yılını özel bir sayı ile kutluyor. Philosopher’s Index 

ve EBSCOHost uluslararası veritabanlarında ve TUBITAK-Ulakbim ulusal veritabanında listelenen dergimizin 20. yılı özel sayısı Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet alanlarına ve bu alanlarla ilişkilendirilmiş disiplinlerarası çalışmalara da açıktır. Türkçe ve İngilizce dilinde yazılan özgün makaleler, kitap ve makale incelemeleri ile çevirilerinizi ve tezden türetilmiş derlemelerinizi [itbdergi@maltepe.edu.tr] e-posta  adresine gönderebilirsiniz. Yazım kuralları ve dergimize ilişkin ayrıntılı bilgilere  http://itb.maltepe.edu.tr/tr/fakulte-dergimiz adresinden ulaşılabilir. “İnsan ve Toplum Bilimlerinde Yeni Eğilimler” dosya konulu özel sayımız için  son başvuru tarihi 15 TEMMUZ 2017’dir.

Saygılarımızla duyurulur.

Yayın Kurulu Adına
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL 
Genel Yayın Yönetmeni

 

 

 

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEF DERGİ SON SAYISINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ (2016)

http://www.maltepe.edu.tr/sites/default/files/files/20maltepe.png

 

2016 sayılarımız için başvurularınızı itbdergi@maltepe.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

 

T.C.
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 
MALTEPE FEF DERGİSİ /MALTEPE FEF JOURNAL
 

İMTİYAZ SAHİPLERİ/ OWNERS

Maltepe Üniversitesi adına , Prof. Dr. Şahin KARASAR, Rektör

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi adına Prof. Dr. Gürkan DOĞAN Dekan V.

YAYIN KURULU

YAYIN GENEL YÖNETMENİ / EDITOR-IN-CHIEF

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

YAYIN YÖNETMENİ/ EDITOR

Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU

YAYIN KURULU ÜYELERİ/ EDITORIAL BOARD MEMBERS

Prof. Dr. Bahattin KŞİT
Prof. Dr. Sevil ATAUZ
Prof. Dr. Nermin ÇELEN
Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZOK
Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

 

DERGİ SEKRETERYASI ve REDAKSİYON:

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
 
Öğr. Gör. Nesteren GAZİOĞLU
Arş. Gör. Esra ELMAS
Arş. Gör. Berfin VARIŞLI

 

İLETİŞİM:

TC. Maltepe Üniversitesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
FEF Dergisi
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe / İSTANBUL
Tel: 216 626 10 50 (2203)
Faks: 216 626 11 13

e-posta: itbdergi@maltepe.edu.tr

 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZARLAR İÇİN BİLGİ

GENEL BİLGİ:
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin amacı ülkemizde bilimsel alandaki kuramsal birikimi yaygınlaştırmak, araştırmaları desteklemek ve paylaşıma açmaktır. Felsefe, psikoloji, sosyoloji, matematik gibi bilim dallarının odaklandığı konular derginin temel ilgi alanını oluşturmaktadır. Dergi, bunun yanısıra, disiplinlerarası çalışmaları destekleyici yöndeki bütün kuramsal yazılara da açıktır.    
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii altı ayda bir (yılda iki kez) yazılı/basılı ve elektronik olarak yayımlanır.
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nde yayımlanan yazılar uluslararası endeksler olan Philosopher’s Index’te ve EBSCOHost veritabanında listelenir.
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi TÜBİTAK-Ulakbim SBVT 2013 kriterlerine uygun olarak yönetilmekte ve yayımlanmaktadır. 
 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMA KOŞULLARI:
T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde görgül araştırma makaleleri, en son literatürü kapsamlı bir şekilde kapsayan derleme türü yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları, tartışma yazıları ya da tezden derlenen makalelere yer verilmektedir. Gönderilen yazıların özgün olması; daha önce yayımlanmamış olması ve başka bir dergi veya kitap için değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. 
 1. T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde yayımlanacak yazılar Türkçe ya da İngilizce olabilir.
 2. T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere göndereceğiniz yazılar elektronik posta yoluyla itbdergi@maltepe.edu.tr  adresine iletilmelidir. Gönderilecek olan yazı, mesajın içinde değil, ekli dosya olarak, Microsoft Word dosyası (doc vey docx) biçiminde iletilmelidir. Gönderilen yazının tek bir dosya olması gerektiği unutulmamalıdır; dolayısıyla kapak sayfası, özet, tablolar ve şekiller gibi bölümlerin ana metin ile birlikte aynı dosya içinde gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Dergiye gönderilecek olan yazıların, Yazım Kuralları bölümünde belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. Uygun yazım formatında gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 4. Dergiye gönderilecek yazılar, yalnızca belli dönemlerde değil, yıl boyu kabul edilmektedir.
 
DEĞERLENDİRME SÜRECİ:
 1. T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’ne yayımlanmak üzere gönderilen tüm yazılar değerlendirme amacıyla, Yayın Kurulu tarafından saptanacak 3 hakeme gönderilir.
 2. Genellikle 2 ay içinde yazarlara ilk değerlendirmenin sonuçları gönderilir.
 3. Yayın Kurulu, hakem raporları doğrultusunda, yazarlardan bazı düzeltmeler, eklemeler veya kısaltmalar yapılmasını isteyebilir.
 4. Yazarların göndereceği düzeltilmiş kopya, hakemlerden gelen hangi önerilere yönelik ne tür düzeltmeler yaptıklarına ilişkin bir önyazı içermelidir.
 5. Değerlendirme sürecinde yazarların kimliği hakemlere, hakemlerin kimliği de yazara açıklanmaz. Bu nedenle, gönderilen yazılarda, kapak sayfası dışında, yazarların kimliğini açığa çıkaracak ifadeler yer almamalıdır.
 
YAZIM KURALLARI:
Dergiye gönderilecek olan yazıların, aşağıda belirtilen kurallara uygun olması gerekmektedir. Uygun yazım formatında gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır.
 1. Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği (APA) tarafından yayınlanan ‘Publication Manual of American Psychological Association (5. Baskı), 2001’ adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak, APA formatında yazılmalıdır.
 2. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kâğıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7’lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır).
 3. Yazıların dilinde yalın Türkçe kullanılmasına ve kolaylıkla anlaşılır olmasına özen gösterilmelidir. Yazılarda Türkçe yazım kurallarına uygunluk gözetilmeli, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Türkçe’de pek alışılmamış terimler yazıda kullanılırken ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.
 4. Yazınızın biçimsel olarak Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nin yazım kurallarıyla uyumlu hale gelmesi (a) Bir sözcük ve o sözcüğü izleyen noktalama işaretinin arasında hiç boşluk olmamalıdır; (b) Bir noktalama işareti ve o işareti izleyen sözcük arasında tek boşluk olmalıdır.
 5. Yazılar kapak sayfası, özet ve anahtar sözcükler (Türkçe ve İngilizce), ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiller, yazar notları ve yazışma adresi bölümlerini içermelidir.
a) Kapak sayfası: 10-12 sözcüğü geçmeyen başlıkla başlamalıdır. Ayrıca her sayfanın üstünde basılmak üzere, boşluklarla birlikte 50 karakteri geçmeyen bir kısa başlık da parantez içinde eklenmelidir. Bu sayfada yazar(lar)ın isimleri, unvanları, çalıştıkları kurum, yazışma adresleri, telefon, varsa faks numaraları ve elektronik posta adresleri yer almalıdır.
b) İlk sayfa - Özet ve anahtar sözcükler: Kapak sayfasından sonra sayfa numarası verilecek, ilk sayfaya çalışmanın başlığı tekrar yazılacaktır. Bu sayfada birbiriyle uyumlu olarak hazırlanan Özet ve İngilizce özet (Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin başına yazının İngilizce ismi yazılmalıdır. Özetler en az 150 en fazla 200 sözcükten oluşmalıdır. Özet içinde kaynak gösterilmemelidir. Anahtar sözcükler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında ‘Anahtar sözcükler’ ve İngilizce özetin altında ‘Keywords’ başlığı kullanılarak verilmelidir. Araştırma yazıları için özet bölümünde AMAÇ, YÖNTEM, BULGULAR ve TARTIŞMA alt-başlıkları yer almalıdır. Görgül araştırma makaleleri dışındaki yazılarda, bu alt-başlıkların bulunması zorunlu değildir.
c) Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Diğer makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ üst köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, “Giriş” alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. Yöntem, Bulgular ve Tartışma bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalıdır; bir bölüm bittikten sonra, aynı sayfada diğeri onu izlemelidir.
Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, literatürdeki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Bulgular araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri ve sonuçlarını içermelidir. Tablolar ve şekiller makalenin en sonunda ayrı bir sayfada verilmelidir. Verilecek olan tablolarda ortalamalar “Ort.” şeklinde, standart sapmalar ise “S” şeklinde gösterilmelidir. Sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde rapor edilirken aşağıda belirtilen şekilde olmalıdır:
Varyans analizi: ....yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (F(1,123) = 5.43, p < .05, η2= .05). korelasyon ve kay-kare değerleri rapor edilirken denek sayısı (n) ve t, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, T ve p değerleri verilmeli; faktör analizi rapor edilirken ise her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir.
Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını, araştırmanın sınırlılıklarını ve geleceğe yönelik önerileri içermelidir.
Metin içinde kısaltmaların ilk kez kullanıldığı durumlarda parantez içine açıklama yapılmalıdır. Metinde alt yazılar (dipnot) kullanılmamalıdır.
Metin içinde kaynak gösterme:
Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır.
Tek yazarlı kaynaklar:
Savaşır (1998) …
….. (Savaşır, 1998)
İki yazarlı kaynaklar:
Wegener ve Petty’nin (1994) yaptığı çalışmada...
......... (Wegener ve Petty, 1994).
Üç-beş yazarlı kaynaklar:
Kaynağın metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarlar listelenir. 
……. (Kernis, Cornell, Sun, Berry ve Harlow, 1993)
Aynı kaynağın metin içinde ikinci kez geçtiği yerde, ilk yazarın soyadını  “ve arkadaşları” (parantez içinde verildiğinde “ve ark.”) ifadesi izler.
Kernis ve arkadaşları (1993) .......
..... (Kernis ve ark., 1993).
Altı ya da daha fazla yazarlı kaynaklar:
Kaynağın metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren yalnızca ilk yazarın soyadı ile bunu izleyen “ve arkadaşları” ifadesi kullanılır.
Harris ve arkadaşlarına (2001) göre .....
.... (Harris ve ark., 2001).
Dili İngilizce olan makaleler için de aynı kurallar söz konusudur; ancak “ve arkadaşları” ifadesi yerine “et al.” kullanılır; birden fazla yazarlı kaynaklarda metin içinde kaynak gösterilirken parantez içinde son yazarın soyadından önce, “ve” yerine “&” işareti kullanılır.
Simon et al. (2008) …..
…… (Simon et al., 2008)
According to Beck and Clark (1993) ….
…….. (Beck & Clark, 1993)
Smith, Vernberg, and Goldstein (2003)….
…. (Smith, Vernberg, & Goldstein)
Aynı cümlede birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.
….. (Doğan, 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 2008; Winson, George ve Zeng, 1986).
Aynı yazara ait ve aynı yılda yayımlanmış birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyorsa, yıldan sonra a, b, c… gibi harfler kullanılır.
Eker’e (1998a) göre ….
Eker (1998b) yaptığı çalışmada…..
Dolaylı kaynak gösterme:
Eğer başka bir kaynağın içinde geçen, ancak yazarın doğrudan ulaşamadığı bir kaynağa atıfta bulunuluyorsa, ilk önce dolaylı olarak atıfta bulunulan özgün kaynak, daha sonra kaynaklar bölümünde listelenecek olan ikincil kaynak (aktaran) verilir.
Freud’a göre ……. (aktaran Rogers, 1985).
Kısa alıntılar:
Başka bir yazıdan doğrudan yapılan alıntılar,tırnak içinde yazılmalı; yazar, yıl ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Bilge’ye (1998) göre, "Yazarların APA yazım kurallarına uymaları gerekmektedir" (s. 199).
Uzun alıntılar:
40 sözcüğü geçen doğrudan alıntılar, tırnak işareti kullanılmadan ayrı bir paragraf olarak ve paragrafın her bir satırı sol kenardan beş boşluk içerden başlayacak şekilde yazılır. Alıntının sonunda parantez içinde sayfa numarası belirtilir.
Yazar'ın (1998) çalışmasının ortaya koyduğu bulgular şunlardır:
… …… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. (s. 199).
ya da
Yazar'ın çalışmasının ortaya koyduğu bulgular şunlardır:
… …… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. ……. …………… …………… …………………… ….. ……… ……… ……. (Yazar, 1998, s. 199).
 
 
d) Kaynaklar:
Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
Kaynaklar bölümünde, kaynaklar numaralandırılmadan yazar soyadlarına göre alfabetik sırada düzenlenmelidir.  
Birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce & işareti kullanılmalıdır.
Yazar adını tarih, kaynağın başlığı, dergi adı, cilt, sayı ve sayfa numarası izler. Kaynaklar bölümünde her bir kaynak için, ilk satırdan sonraki satırlar içerden başlamalıdır.
Aynı yazarın birden fazla yayını söz konusu ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.
Aynı yazarın aynı yıl için birden fazla yazısı söz konusuysa yıldan sonra a, b, c… gibi harflerle ayrılmalı ve alfabetik sırada yazılmalıdır. Örnek:
Yazar, A. (1987a). Bilimsel Yazım Kuralları. İstanbul: Örnek Yayınevi.
Yazar, A. (1987b). Bilimsel Yazılarda Dil Kullanımı. İstanbul: Örnek Yayınevi.
Tek yazarlı kaynaklar:
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11(8), 7-10.
İki yazarlı kaynaklar:
Kaya, B., & Sungur, M.Z. (1997). Travma sonrası stres bozukluğu. Psikiyatri Dünyası, 1(1), 40-43.
Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048.
Üç-altı yazarlı kaynaklar:                
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65(2), 190-204.
 
Altıdan fazla yazarı olan kaynaklar:
İlk altı yazara ait bilgiler yukarıdaki gibi yazılır; diğer yazarlar için “ve ark.” Kısaltması kullanılır.
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., ve ark. (2001). Writing labs and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.
Kaynak göstermeye yönelik örnekler:
Dergide yayımlanmış makale:
Yazar, A. (Yıl). Makalenin adı. Derginin Adı, Cilt(Sayı), sayfa numaraları.
Pinquart, M., & Silbereisen, R. (2004). Human development in times of social change: Theoretical considerations and research needs. International Journal of Behavioral Development, 28(4), 289-298.
Kitap :
Yazar, A. (Yıl). Kitabın adı. Basım Yeri: Basımevi.
Kağıtçıbaşı (2007). Kültürel psikoloji: Kültür bağlamında insan ve aile. İstanbul: Evrim Yayınevi.
Editörlü Kitap:
Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Ed.). (1997). Consequences of growing up poor. New York: Russell Sage Foundation.
Kitap içinden bir bölüm:
Yazar, A., & Yazar, B. (Basım yılı). Bölümün adı. A. Editör & B. Editör (Ed), Kitabın adı içinde (bölümün sayfa numaraları). Basım Yeri: Basımevi.
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys. B. R. Wainrib (Ed.) Gender issues across the life cycle içinde (pp. 107-123). New York: Springer.
Internet üzerinden yayınlanan bir dergide yer alan makale kaynak olarak gösteriliyorsa :
Yazar, A.  (Basım yılı). Makalenin adı. Derginin adı, cilt(sayı). İnternetten indirilme tarihi http://www.adres.com/full/url/
Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web., 149. 2 Mayıs 2006’da http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden indirildi.
 

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

f) Tablo ve Şekiller: Tablo numarası ve Tablo başlığı tablonun üstünde sözcüklerin başharfleri büyük olarak yer almalıdır. Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının “Tablo” seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları ise sözcüklerin başharfleri büyük olarak şeklin altında verilmelidir. Gönderilecek olan tablolar ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6’yı geçmemesine özen gösterilmelidir. Tablo ve Şekillerin gösterimiyle ilgili olarak da APA kuralları temel alınmalıdır.

g) Yazar notları: Makalenin en sonunda yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir.
6.            Yazıların içeriğinden yazarları sorumludur.
7.            Makalelerde yapılan alıntıların aslına uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.
8.            Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde yayımlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayımlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur.
9.            Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri yazarın onayını alarak değiştirebilir.
10.          Yayımlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.