Komisyonlarımız

SBE Felsefe Anabilim Dalı Başkanı :  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN   

Eğitim Koordinatörü:  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
    
SBE İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ  

İnsan Hakları Araş. ve Uygulama Merkezi Müdürü :   Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ

Proje Değerlendirme ve AR-GE Teşvik Komisyonu: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Uluslararası Öğrenci Kongreleri (2013, 2014) Genel Koordinatörü :  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
    
Üniversite-Sanayi İşbirliği Komisyonu:  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (üye)

Fakülte Kurulu: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (üye)   

Fakülte Yönetim Kurulu:  Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (üye)

1, 2 ve 3. Sınıflar Danışmanı : Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY

4. Sınıf Danışmanı: Prof. Dr. Sevgi İYİ

ÇAP/YAP Danışmanı: Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY  

Yüksek Lisans Programları Öğrenci Danışmanı, Eğitim Koordinatörü ve Bologna Koordinatörü: Arş.Gör. Bergen COŞKUN   

Doktora Programı Öğrenci Danışmanı, Eğitim Koordinatörü ve Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Ahu TUNÇEL  
   
EUA-Genişletilmiş Kalite ve Değerlendirme Koordinasyon Kurulu Üyesi ve Fakülte Temsilcisi:  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN   

İnsan Hakları Araş. Ve Uyg. Mrk. Müdür Yardımcısı: Prof. Dr. Sevgi İYİ   

İnsan Hakları Ar.aş Ve Uyg. Mrk. Yön. Kurulu Üyesi: Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Ulusal (Farabi) ve Uluslararası (ERASMUS) Öğretim Üyesi/Öğrenci Değişim Programları Bölüm Koordinatörü:  

Eğitimde Kalite Çalışmaları Fakülte ve Bölüm Koordinatörü : 

Bilgisayar Yazılım ve Teknoloji Komisyonu Fakülte Koordinatörü:

Fakülte Dergisi Genel Yayın Yönetmeni  :