Bölüm Tanımı

T.C. Maltepe Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü gerek ders programının içeriği, gerekse mezun olacak öğrencilerin hangi niteliklere sahip olması gerektiğine dair hedefleri bakımından önemli farklılıklar gösterir. Sadece kuramsal değil, güncel gelişmeler karşısında değişen dünyanın çoğu önde gelen felsefe bölümünün önem verdiği felsefe-insan hakları ve etik anlayışı ders programı yapılanmasında öne çıkar. Bu nedenle, felsefe tarihine ilişkin dersler ile insan hakları ve etik sorunları ele alan dersler eşgüdümlü olarak verilir. Bölümden mezun olacak öğrencilerimize bağlantılı düşünme, farkındalık ve etik duyarlılık, sosyal sorumluluk, entelektüel bakış açısı ile sorunları çözümleme ve farklı düşüncelere eleştirel yaklaşabilme konularında beceriler kazandırmak hedeflenmiştir. Son yıl alınacak ve mezuniyet için mutlaka tamamlanması gereken bir dönemlik Mezuniyet Projesi Dersinde, ilgili öğretim üyesinin gözetiminde öğrenci tarafından kapsamlı bir felsefe problemi tartışılarak program boyunca kazanılan bilgi ve becerilerin somutlaşması sağlanmaktadır.Ayrıca tüm öğrenciler, “Çocuklar İçin Felsefe” başlığı altında aldıkları derse ilişkin staj ya da uygulamalı bir proje yapabilmektedir. Öğrenciler T.C. Maltepe Üniversitesi ÇAP, YAP Yönergelerindeki koşulları yerine getirmek suretiyle, Bölümün bağlı olduğu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi diğer bölümlerimizle ya da Üniversitenin diğer akademik birimleriyle çift anadal ve yandal programlarına kabul edilip, çift diplomayla ya da yandal yeterliliğiyle mezun olabilmektedirler.

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe alanında Lisans derecesi (Bachelor of Arts) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Üniversitemize 2009 ve öncesinde kayıt olan öğrencilere ve 2010 ve sonrasında kayıt olan öğrencilere uygulanan iki tür yönetmelik bulunmaktadır (Yönetmelik 1-Y1; Yönetmelik 2-Y2):

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 2009 ve öncesi girişli öğrenciler 100 üzerinden 50 ve 2010 ve sonrası girişli öğrenciler ise 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin mezuniyet projelerini belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları zorunludur.

Bir Üst Dereceye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, alanında ya da farklı lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.