Mezunların Mesleki Profili

Felsefe Bölümü mezunlarının iş bulma olanakları çok çeşitlidir. Mezunlarımız öncelikle eğitim kurumlarında, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, yayınevleri ve reklam ajanslarında çeşitli görevler alabilirler. Mezuniyetleri sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü öğretmenlik formasyonu şartlarını yerine getirmeleri için açılacak programları da başarıyla tamamlamaları durumunda Felsefe Grubu Öğretmenliği (Felsefe, Sosyoloji, Mantık, Psikoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları, Bilgi Kuramı, Düşünme Eğitimi, Antropoloji, Sosyal Bilimler, Sosyal Bilim Çalışmaları, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi) ve Öğretmenlik Meslek Bilgisi Öğretmenliği (Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Türk Eğitim Tarihi, Eğitim Psikolojisi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Araştırma Teknikleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Halk Eğitim ve Toplum Kalkınması, alanın teorik ve uygulamalı dersleri) yapabilirler. Ayrıca özel dershanelerde Rehber Öğretmen olarak felsefe mezunları halen istihdam edilebilmektedir. Yayınevleri felsefe bölümü mezunlarını eleştirel düşünebilme yetenekleri açısından özellikle tercih etmektedir. İnsan kaynakları şirketlerinde felsefe bölümü mezunları bilgi ve becerilerini kullanarak çalışabilmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ile uyum sürecinde, mezunlarımız insan hakları konusundaki gelişmelerin kuramsal dayanaklarına sahip olarak mezun olduklarından konuyla ilgili çeşitli resmi kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında uzman olarak da çalışabilmektedirler.

Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite öğrenimini tamamlamış sayılırlar.

Mezuniyet Projeleri

Felsefe Bölümünün öğrencileri VIII. yarıyılda mezuniyet projelerini hazırlarlar. Mezuniyet projesi hazırlama sürecinde her bir öğrenciye bir öğretim elemanı danışmanlık yapar. Bu projeler, ”Düşünme Eğitimi”, ”Çocuklar İçin Felsefe” ana başlığı altında toplanan ve ilköğretim öğrencilerine yönelik çalışmalar olabildiği gibi, küçük çaplı tez çalışması ya da felsefi deneme yazma şeklinde de olabilir.