Staj Bilgileri

Felsefe Bölümünde staj zorunlu olmamakla birlkte öğrenciler staj yapma konusunda özendirilir. Fakülte Staj Komisyonuyla eşgüdümlü olarak çalışan bir Staj Koordinatörü Bölümde görevlendirilmiştir. Bu konuda Fen-Edebiyat Fakültesinin Staj Yönergesinin kuralları uygulanır.