Mezunların Mesleki Profili

Üniversiteler, resmi ve sivil kurumların araştırma birimleri, hastanelerin çeşitli klinikleri, ruh sağlığı kuruluşları, rehabilitasyon ve aile danışmanlığı merkezleri, sanayi ve diğer işletmeler, mahkemeler, ıslahevleri ve tutukevleri, reklam ajansları, radyo, televizyon gibi kitle iletişimine yönelik kurumlar, ÖSYM gibi ölçmeye yönelik araç gereç geliştirilen merkezler, askeri kurum ve kuruluşları, huzurevleri, ve sürücü değerlendirme merkezleri gibi pek çok başka kurum psikologların çalışabilecekleri kurumlar arasındadır.

Mezuniyet Projesi

Psikoloji Bölümü öğrencileri, son sınıfta iki dönem boyunca süren, Mezuniyet Projesi I - II dersleri kapsamında, araştırmaya dayalı bir lisans bitirme tezi hazırlamakla yükümlüdürler.

Lisans bitime tezi hazırlanırken aşağıda sunulan yönergelere uyulması gerekmektedir.

  1. Tez Önerisi Hazırlama Kılavuzu
  2. Tez Yazım Kılavuzu
  3. Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği