Staj Bilgileri

PSI (454)PSİKOLOJİDE ALAN UYGULAMALARI DERSİ (PSİ 454)

UYGULAMA YÖNERGESİ

        1. Uygulamanın Amacı

Öğrenciler, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince, Lisans öğrenimi sürecinde edindiği kurumsal bilgileri ve becerileri mesleki yaşantılarına aktarabilmek için pratik çalışmalar ve uygulama yapmak zorundadırlar. Uygulama 7. yarıyılda zorunlu üç kredilik, uygulamalı ders niteliğinde olup, sonuçta Danışman Öğretim Üyesi ve Kurum Yetkilisinin Raporu notlandırması ve süreçteki başarıyı izlemesi sonucu öğrenci başarılı ya da başarısız sayılır. Öğrenci “uygulama”dan başarılı olmadan Lisans diploması alamaz. Uygulamanın amacı, Psikoloji Bölümü lisans öğrencilerinin kuramsal bilgilerini uygulamam ile pekiştirmek, alanlarında beceri, deneyim ve aşinalık kazanmalarını sağlamaktır.

2. Uygulama Yerleri

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, Adalet Bakanlığına bağlı Aile ve Çocuk Mahkemeleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, çocuk yuvaları, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezleri, şirketlerin insan kaynakları bölümleri ve psikologların mesleklerini icra ettikleri diğer kuruluşlar.

Uygulama yapılacak yerler bölüm kurulunca onaylanır, konuya ilişkin bölüm başkanlığı ön yazısı rektörlüğe iletilir. Rektörlük uygulama yapılacak yerler ile iletişim kurar ve izin alır. Onay alındıktan sonra, kurumlar öğrenciye ilan edilir. Öğrenci isteği doğrultusunda kurumunu seçer. Ancak hastanelerde uygulamaya gidecek öğrenciler 7. yarıyıla kadar almış oldukları Klinik Psikoloji alanı ile ilgili derslerden (PSİ 389 Psikopatoloji I, PSİ 310 Psikopatoloji II, PSİ 395 Klinik Psikoloji, PSİ 410 Görüşme Teknikleri) aldıkları notlar doğrultusunda başarı sıralamaları gözetilerek seçileceklerdir. Uygulamaya gidecek öğrencilerin listesi uygulama yapılacak kuruma gönderilir. Her bir kurum için danışman öğretim elemanı bölüm kurulunca atanır. Uygulama öncesi bölümü temsilen danışman öğretim üyeleri öğrencileri kuruma takdim eder. Bir kurum yetkilisi öğrencilere danışman olarak atanır ve uygulama süresince öğrenci grubu, danışmanlığına atanmış öğretim üyesi ve kurum yetkilisi tarafından yol gösterilerek denetlenir.

3. Uygulama Sürecinin Başında

Öğrenciye gittiği kuruma sunulmak üzere, Bölüm Başkanı onaylı, fotoğraflı, uygulama sicil formu, uygulama başvuru formu ve kuruma öğrenciyi değerlendirme formu verilir.

4. Uygulama Süreci

Uygulama sürecinde öğrenci, bulunduğu kurum hakkında bilgi edinir, kurumun günlük işleyişini gözlemler, uygulama sırasında üç vaka takip eder ve sürecin sonunda rapor yazar.

5. Uygulama Süresi

        4. Sınıfın güz döneminde zorunlu ders olarak haftada bir gün devam eder.

       6. Uygulamanın Bitimi

Sonuçta danışman öğretim üyesi ve kurum yetkilisi raporu notlandırması ve süreçteki başarıyı izlemesi sonucu öğrenci başarılı ya da başarısız sayılır. İkinci dönemde de isteğe bağlı olarak PSİ 454 seçmeli ders olarak alınabilir.

7. Uygulamada Disiplin

Öğrenci uygulama sürecinde çalıştığı kurumda disiplin bozucu davranışlarda bulunduğu takdirde fakülte yönetim kurulunca soruşturma açılır.