Mezunların Mesleki Profili

SOSYAL HİZMET
· Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın bilimsel içerikli ve disiplinlerarası olarak örgütlenmesini,
· Birey, aile ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında kontrolleri dışında gelişen sorunlarının önlenmesini ve çözülmesini,
· Maddi ve maddi olmayan ihtiyaçların karşılanmasını,
· Sosyal refahın ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini hedefleyen mücadeleye dayalı dinamik bir meslektir.

SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN AMACI
· İnsan hakları temelinde insana ve topluma öncelik vermek,
· Ülke ihtiyaçları çerçevesinde ulusal ve evrensel değerleri benimsemek,
· Toplumun vicdanı olarak, korunmaya ve bakıma muhtaç, toplumsal açıdan dezavantajlı, sosyoekonomik yoksunlukları ve sorunları olan birey, aile ve toplumsal grupların yaşamdaki işlevlerini geliştirmeye ve refahlarını arttırmaya çalışmak,
· İhtiyaç duyulan kaynaklara ulaşmak ve yönetmek,
· Sosyal kurumların ve sosyal politikaların gücünü ortaya koymaktır.

SOSYAL ÇALIŞMACILAR
· İnsan ve toplum çıkarları temelinde dünyadaki gelişmeleri izlemede ve bu alanda bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahiptirler.
· Davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğini geliştirirler.
· Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilirler.
· Sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilir ve mesleki gelişimlere katkıda bulunurlar.
· Alanlarında özel kurum ve kuruluşlar oluşturabilecek girişimci niteliğe sahiptirler, kendi işyerlerini açabilirler.

Eğitim-öğretim süreci ile Sosyal Hizmet lisans programı öğrencileri, sosyal hizmet alanında kazanacakları teorik ve uygulamalı altyapıya ek olarak muhakeme yeteneklerini güçlendirirler, interaktif eğitimle kendi yetenek ve bilgilerini geliştirirler ve sonuçta, sorgulayan, özgüvenli ve alanında söz sahibi meslek elemanı olurlar.
Önemi her geçen gün artan “sosyal politika” merkezli devlet ve toplum örgütlenmesi için gerekli olan uygulama ve uygulayıcı ihtiyacı nedeniyle sosyal hizmet mezunlarının geniş çalışma alanları vardır.

ZENGİN EĞİTİM OLANAKLARI
ERASMUS+ programları çerçevesinde yurtdışında farklı üniversitelerdeki Sosyal Hizmet Bölümleri ile karşılıklı öğrenci değişimi olanağı sağlayan anlaşmalarımız bulunmaktadır. Hem bu üniversitelerle yapılan ortak projelerle hem de öğrenci/öğretim elemanı değişimi ile birbirimizi bilgi ve deneyim açısından zenginleştireceğimiz koşullar yaratılmaktadır. Bu olanaklardan biri de bölüm öğrencilerinin eğitimlerinin en az bir yarıyılını Avrupa’da geçirebilmeleri ve orada staj
yapabilmeleridir.

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ Mezunları nerede çalışıyor?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kuruluşlar

· Çocuk Yuvaları
· Sevgi Evleri
· Yetiştirme Yurtları
· Huzurevleri
· Toplum Merkezleri
· Engelli Rehabilitasyon Merkezleri
· Yaşlı Dayanışma Merkezleri

Sağlık Bakanlığına bağlı kuruluşlar
· Hastaneler
· Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
· Rehabilitasyon Merkezleri
· Diyaliz Hizmetleri Birimleri
· Alkol ve Madde Bağımlılığı Hizmetleri Birimleri

Üniversiteler
· Sosyal, Kültür ve Sağlık Birimleri
· Akademi

İçişleri Bakanlığı
· Emniyet Çocuk Şube Müdürlükleri
· Jandarma Çocuk Birimleri

Adalet Bakanlığına bağlı kuruluşlar
· Aile Mahkemeleri
· Çocuk Mahkemeleri
- Denetimli Serbestlik Müdürlükleri
· Ceza ve İnfaz Kurumları

Yerel Yönetimler (Belediyeler)
 

Diğer:
· Sendikalar, meslek örgütleri, kriz merkezleri, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve dernekler, özel sektöre bağlı sanayi kuruluşları, insan kaynakları birimleri, rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, hastaneler, diyaliz merkezleri, dershaneler, ana okulları, kreşler vb.
· Sosyal Hizmet alanlarında kendi işyerlerini açabilirler.