Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

2009 ve öncesi yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Yönetmelik 1-Y1):

Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun belirlenmesinde, o derse ait yıl/yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, ara sınavların not ortalaması ve yıl / yarıyıl sonunda aldığı not birlikte değerlendirilir. İlgili öğretim üyesi uygun gördüğü takdirde, ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmalar ve haberli olarak yapılan kısa sınavları ara sınav veya ara sınavlara ek olarak ayrı ayrı veya tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak bir dersten başarılı sayılmak için; yarıyıl, yılsonu sınavı veya bütünleme sınavında en az 100 üzerinden 50 not alınması gereklidir (Harf karşılığı CC). Ara sınav notunun başarı notuna etkisi %40, final/bütünlemenin ise %60’dır. Türk Dili ve Edebiyatı, Güzel Sanatlar, Spor, Müzik gibi ortak zorunlu derslerde değerlendirmeler, başarılı veya başarısız şeklinde yapılır.

2010 ve sonrası girişli öğrenciler için (Yönetmelik 2-Y2):

Öğretim elemanları, derslerine kayıt olan her öğrenciyi T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 31inci, 32nci ve 33üncü maddeleri doğrultusunda ÖİS’nin bağıl başarı değerlendirme yöntemini kullanarak değerlendirir ve aşağıdaki başarı notlarından biri öğrencinin ders başarı notu olarak verilir.

AA, BA, BB, CB ve CC notları dersin başarıldığını; DC ve DD notları ise, bu Yönetmelikte belirlenmiş ağırlıklı not ortalamasına bağlı başarı koşullarının sağlanmış olması durumunda, bu dersin başarılmış olduğunu gösterir. F notu başarısız öğrenciler için takdir edilir.

Aşağıdaki tabloda, Y1 ve Y2 Yönetmeliklerine tabi olan öğrenciler için, Yarıyıl ders notunun harf olarak, puan karşılığı ve katsayısı verilmektedir.

Puan Karşılığı

Yarıyıl Ders Notu (Harf)

Katsayı

90-100

AA

4.0

80-89

BA

3.5

70-79

BB

3.0

60-69

CB

2.5

50-59

CC

2.0

40-49

DC

1.5

30-39

DD

1.0

0-29

F

0

Ders Tekrarı

2009 ve öncesi yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Y1):

Öğrenci bir ders için asgari devam zorunluluğunu yerine getirmediğinde; final sınavından en az 50 puan almadığında ve dersin ortalaması 50 puandan az olduğunda, öğrenci o dersi tekrar etmek zorundadır.

2010 ve sonrası yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Y2):

Bir dersten F, Başarısız (BŞZ), Devamsız (DVZ) notlarından birini alarak başarısız olan öğrenciler ile bir derse kayıt olduktan sonra o dersten çekilen öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yarıyılda almak ve derse devam koşullarını yerine getirmek zorundadır.

Dönem Tekrarı

2010 ve sonrası yıllarda girmiş olan öğrenciler için (Y2):

İkinci dönemin sonundan başlamak üzere, öğrencilerin başarıları her dönem sonundaki Genel Not Ortalamasına (GANO) göre takip edilir. 1.80 Genel Not Ortalamasına sahip olmayan öğrenciler, dönem tekrarı yaparlar.  Bu öğrenciler, daha önce DD’den daha düşük bir not ile geçtikleri dersi tekrar alırlar.

Başarılı Öğrenciler

Bir dönem sonunda en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler başarılı olarak kabul edilirler. En az normal ders yükü kadar ders alarak dönem sonunda 3.00-3.49 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, 3.50-4.00 arasında Genel Not Ortalamasına sahip olan öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak değerlendirilirler.