YÖNETİM

Dekan
Prof.Dr. Bahattin AKŞİT
Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
Fakülte Sekreteri 
Özlem TURAN
Bölüm Başkanları
Felsefe 
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL
Psikoloji 
Prof. Dr.Nermin ÇELEN
Psikoloji (İngilizce) Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM
Sosyal Hizmet 
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
Sosyoloji 
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Sosyoloji (İngilizce) 
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT(Başkan/Dekan)
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM (Seçilmiş Üye)

 


Fakülte Kurulu

 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Başkan / Dekan)
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Üye / Felsefe Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN  (Üye / Psikoloji -Türkçe Bölümü Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM (Üye /Psikoloji- İngilizce Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL (Üye/ Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye / Sosyoloji -Türkçe- Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Üye / Sosyoloji -İngilizce- Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Sevgi İYİ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Seçilmiş Üye)
 • Dr. Öğr. Üyesi Narin BAĞDATLI VURAL (Seçilmiş Üye)

Eğitim Komisyonu*

 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Sosyoloji-İngilizce Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL (Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN (Psikoloji-Türkçe Bölümü Başkanı)
 • Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM (Psikoloji- İngilizce Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Sosyoloji-Türkçe Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Felsefe Bölümü Başkanı)

(*) Eğitim Komisyonu Fakültemiz Bölüm Başkanlarından oluşur. Komisyona Dekan/Dekan Yardımcısı başkanlık eder.


Proje Değerlendirme ve AR-GE Teşvik Komisyonu:

 • Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
 • Prof. Dr. Belma T. AKŞİT
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL 
 • Dr. Öğretim Üyesi Asiye YILDIRIM

Fakülte Düzeyinde Ulusal/Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü:

 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

 Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Bölüm Koordinatörleri:

 • Felsefe Bölümü               : Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL
 • Psikoloji Bölümü             : Doç. Dr. Figen KARADAYI
 • Sosyal Hizmet Bölümü   : Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI
 • Sosyoloji Bölümü            : Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZOK

Eğitimde Kalite Çalışmaları (Bologna) Fakülte Koordinatörü:

 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

Eğitim Koordinatörleri*

 • Felsefe Bölümü                                    : Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL
 • Psikoloji Bölümü (TR)/ (EN)               : Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM
 • Sosyal Hizmet Bölümü                        : Araş. Gör. Beyza Nur KAYTAZ YILMAZ
 • Sosyoloji (EN) Bölümü                        : Arş. Gör. Ceren ALKAN
 • Sosyoloji  Bölümü                                : Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

*Bölüm Başkanları Eğitim Koordinatörlüğü görevini adı geçen öğretim elemanları ile birlikte yürütürler.


Fakülte Etkinlik Koordinatörü:

 • Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Fakülte WEB Koordinatörü (Türkçe-İngilizce)

 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL            

 


Eğitimde Kalite Çalışmaları:

 

Lisans

Lisansüstü

Felsefe Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL

Dr. Öğr. Üyesi Dilek ARLI ÇİL (YL)
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Doktora)

Psikoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Asiye YILDIRIM

Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ (YL)
Arş. Gör. Esra ELMAS (Gelişim Psikolojisi)   (Doktora)

Sosyal Hizmet Bölümü

 

 -

Sosyoloji Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZOK

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (YL ve Doktora)

 


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinin Üniversitedeki Komisyonlara Katılımı

 

Araştırma ve Proje Çalışma Grubu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZOK

Eğitim

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Etik

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Kalite Yönetimi ve Güvencesi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Mevzuat

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Kurumsal Değerlendirme

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet BOZOK

Proje Değerlendirme ve Ar-Ge Teşvik

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Stratejik Plan ve Öz-değerlendirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)

Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

Yayın

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

 

Birim Arşiv Sorumlusu (BAS) ve Arşiv Ayrıştırma ve İmha Komisyonu (AAİK) üyeleri

Fakülte Temsilcisi:Özlem TURAN

Üyeler:Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

Dr. Öğr. Üyesi Berfin VARIŞLI

Araş. Gör. Özgür DEMİRCİ